Boetes voor te late autokeuring afgeschaft in Vlaanderen

Het principe van boetes voor laattijdige autokeuring heeft enkele wijzigingen ondergaan in Vlaanderen. Vanaf 15 juni 2023 worden bestuurders die hun voertuig na de deadline aanbieden niet langer beboet. Aangezien deze maatregel met terugwerkende kracht geldt, kun je nu je geld terugvragen als je onlangs een te late boete hebt betaald! Lees meer over de afschaffing van boetes voor te late autokeuring in Vlaanderen.

Boetes voor te late autokeuring afgeschaft in Vlaanderen

Een enigszins gebrekkig systeem

Slagen voor de autokeuring in Vlaanderen is een echte beproeving geworden. Omdat de uitnodigingskaarten zo laat worden verstuurd, is er zelfs als de bestuurder meteen een afspraak maakt, weinig kans om op tijd te komen. Als gevolg daarvan stromen automobilisten massaal naar de keuringscentra, waardoor de wachtrijen voor ‘walk-in’ voertuigen zorgwekkend toenemen. In sommige gevallen heeft de politie zelfs moeten ingrijpen om voertuigen die de openbare weg blokkeerden te verplaatsen.

Ter herinnering: in het verleden kon iedereen die zijn voertuig te laat in Vlaanderen aanbood een boete krijgen van minstens 9,70 euro en, afhankelijk van hoe laat, tot 34,70 euro. Deze situatie werd door velen als onrechtvaardig beschouwd, omdat ze vonden dat het onmogelijk was om de boete te ontlopen omdat de autoriteiten de aanmaningen veel te snel verstuurden.

Let op! Vergeet niet dat de uitnodigingskaart geen officieel document is en dat het ontbreken ervan geen excuus is voor te laat komen.

Boetes voor te late autokeuring afgeschaft: een maatregel met terugwerkende kracht!

De minister van Regionale Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD), nam de beslissing om de boete voor laattijdige indiening af te schaffen vanaf 15 juni 2023. De minister zei hierover: “We krijgen voortdurend meldingen van burgers die een boete moeten betalen omdat ze door wachttijden niet op tijd een afspraak konden maken. Dit is volstrekt onaanvaardbaar.

Let op: deze maatregel heeft terugwerkende kracht, wat betekent dat automobilisten die onlangs een boete hebben betaald, hun geld kunnen terugvragen bij het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Tijdelijke afschaffing echter

Op te merken valt dat deze afschaffing tijdelijk zal zijn. Zodra de sector weer een beetje stabiel is, worden de boetes voor het te laat indienen van autokeuringen weer ingevoerd, aldus het Vlaamse kabinet Mobiliteit.

Het is de tweede keer dat Lydia Peeters ingrijpt om de regels voor autokeuring te wijzigen. Op 1 mei van dit jaar werd besloten om bepaalde gebreken waarvoor een bezoek nodig was (en die een rode kaart opleverden) opnieuw in te delen, met als doel de centra te ontlasten. Bovendien lijkt het erop dat het in de nabije toekomst ook mogelijk wordt om een autokeuring te ondergaan bij een erkende garage. Volgens de autoriteiten loopt dit project nog…