Tarieven van de Autokeuring

Hoeveel kost de keuring van uw wagen?

Wat kost een bezoek aan de schouwing? Sinds het begin van 2023 zijn er nieuwe tarieven van toepassing in alle keuringscentra in Vlaanderen.

De totale kostprijs van een keuring van uw voertuig wordt berekend door de vergoedingen van de verschillende uitgevoerde prestaties op te tellen.

Heden is er nu een vergoeding voor de periodieke keuring van een personenauto i.f.v de brandstof (zonder eventuele supplementen 1e keuring / LPG / COC).

Milieukeuring Benzine : 4,90€

Milieukeuring Diesel : 14,60€

Deze prijzen gelden voor het Vlaamse en het Brusselse Gewest. De prijzen zijn meestal hoger in Wallonië.

Basis autokeuring

Personenwagen, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto

Herkeuring

Technische keuring

LPG keuring

Volledige keuring

Keuring na ongeval

Keuring van de wiel- en de chassisgeometrie

2ehands keuring

Volledige keuring

ADR Keuring

Volledige keuring

Motorfietskeuring

Volledige keuring

De prijzen zijn gelijk voor keuringsstation te Vlaanderen. Onafhankelijk van welk keuringscentrum u kiest voor een periodieke keuring of herkeuring, de prijzen zullen identiek zijn. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW. 

 

Daarnaast zijn er supplementen voor bijvoorbeeld laattijdige keuringen. In de eerste maand bedraagt dit €9,70. Tijdens de tweede en derde maand is dit €13,90. Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand is het supplement €20,80. Na de zesde maand kost het €34,70 extra. Wees dus steeds op tijd voor de keuring.

 

Voor extra kostprijzen of uitzonderlijke keuringen van uw voertuig, raden wij aan de officiële website te raadplegen. Idealiter zorgt u ervoor op voorhand dat uw wagen technisch in orde is. Enkel op die manier vermijdt u extra kosten voor herkeuringen.

Tarieven per type keuring

De basiskeuring of periodieke autokeuring kost €38,20 per voertuig.

Op verzoek van een bevoegde persoon kost dit €15,30. In gevolge een administratieve keuring of herkeuring is dit €9,70. Omwille van een technische herkeuring bedraagt de prijs €15,30.

De keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en dus afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs uit te voeren kost €93,80 zonder het opmeten van de remmen. Met het opmeten van de remmen is de prijs €125,10. Validering of aflevering van een identificatieplaatje kost €9,70.

De volledige keuring van een LPG installatie kost €20,80. Een eventuele herkeuring bedraagt €15,30. Een vereenvoudigde keuring is €6,90.

Een volledige ADR keuring bedraagt €54,20. Een eventuele herkeuring kost €15,30. De verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument is €15,30.

De keuring van de wiel- en de chassisgeometrie bedraagt €118,80. De aparte keuring van de wielgeometrie is €59,80.

Een 2e hands keuring volgens bijlage 41 kost € 69,50. Een tweedehandskeuring beperkt tot een visuele keuring bedraagt €48,60.

Een rapport opstellen na tuning aanpassingen aan uw voertuig kost €9,70.