Uitnodigingskaart voor autokeuring

Om ervoor te zorgen dat je je wettelijke verplichting om je auto aan te bieden voor een autokeuring niet vergeet, wordt je een kennisgeving gestuurd. Wie stuurt je de uitnodigingskaart voor autokeuring? Wat staat erop? Is het een van de verplichte documenten die je moet laten zien als je voor je keuring gaat? Wij beantwoorden al je vragen!

Uitnodigingskaart voor autokeuring

Wat is de uitnodigingskaart?

Om u te herinneren aan de wettelijke verplichting om uw voertuig te laten keuren, ontvangt u ongeveer een maand voor de vervaldatum van uw certificaat, of voor de vierde verjaardag van uw certificaat, of als u uw voertuig na registratie voor weging moet aanbieden, een kennisgeving per post.

Het is belangrijk om te weten dat het niet verplicht is om dit bericht te ontvangen om een afspraak te maken voor de autokeuring. Het wordt gewoon verstuurd door het technisch inspectiecentrum waar je je laatste keuring hebt uitgevoerd als herinnering. Het is geen officieel document en het ontbreken ervan is geen excuus voor te laat komen. Voor elke vertraging wordt een toeslag in rekening gebracht en kunt u geen aanspraak maken op een eventuele bonus op de geldigheid van het certificaat.

Naast de vervaldatum bevat deze kennisgeving praktische informatie zoals de contactgegevens en openingstijden van onze twee dichtstbijzijnde stations.
Als je je voertuig niet binnen de deadline aanbiedt, ontvang je in de weken daarna een eenmalige herinnering.

Hoe komen de keuringsstations aan de informatie die ze nodig hebben om de uitnodigingskaarten te versturen?

Het adressenbestand dat de keuringscentra gebruiken om de uitnodigingen te versturen, wordt aangeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

De vraag of het doorgeven van gegevens uit het adressenbestand door de FOD Mobiliteit en Vervoer aan de keuringscentra, die onafhankelijke bedrijven zijn, wettelijk is vanuit het oogpunt van de General Data Protection Regulation (GDPR), roept vragen op over de bescherming van de privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. Volgens de GDPR moeten persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt en moet het gebruik ervan worden gerechtvaardigd door specifieke rechtsgronden.

In deze context moet worden nagegaan of de FOD Mobiliteit en Vervoer de voorafgaande toestemming van de betrokkenen heeft verkregen voor de mededeling van hun gegevens aan de technische controlecentra. De toestemming moet vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig zijn. Bovendien moeten de meegedeelde gegevens beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, namelijk het verzenden van aanmaningen.

Moet ik naar het keuring station dat op de uitnodigingskaart staat?

U hebt de mogelijkheid om met uw voertuig naar het Belgische keuringscentrum van uw keuze te gaan. U kunt ervoor kiezen om naar een ander centrum te gaan dan het centrum dat op uw oproep staat. U moet echter naar hetzelfde centrum terugkeren als uw voertuig bij de vorige keuring een rood keuringsbewijs heeft gekregen.

Wat moet ik doen als ik mijn uitnodiging voor de autokeuring niet heb ontvangen?

Zoals hierboven vermeld, is de uitnodigingskaart geen verplicht document en kan deze niet worden gebruikt om vertragingen te rechtvaardigen. Dus als je geen keuringskaart hebt ontvangen, is het aan jou om tijdig een afspraak te maken en je voertuig ten minste twee maanden voor de vervaldatum van je laatste keuringsbewijs of voor de 4e verjaardag van je voertuig aan te bieden.

Let op: voor voertuigen met een speciaal doel, zoals taxi’s of rijscholen, is deze periode één maand.

Toch kun je het ontbreken van een ontvangstbewijs van de uitnodigingskaart melden bij de receptie van het keuringscentrum nadat je voertuig is gekeurd.

Wat moet je doen als je twee keer een uitnodigingskaart voor autokeuring?

Het kan gebeuren dat je een tweede dagvaarding ontvangt terwijl je al geslaagd bent voor je technische keuring.