Afspraak voor autokeuring : wat als je er niet bij kunt zijn ?

Autokeuring is een must voor elke voertuigeigenaar in België. Er kunnen zich echter onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor het moeilijk wordt om de technische keuring op de geplande datum uit te voeren.

Als je niet kunt komen, kun je je afspraak voor de autokeuring annuleren of uitstellen. Om ervoor te zorgen dat dit zonder boete gebeurt, moet je echter de deadlines respecteren die door de centra zijn vastgesteld. Dit is hoe het werkt.

Afspraak voor autokeuring : wat als je er niet bij kunt zijn ?

Herinnering aan autokeuring in België

In België is autokeuring verplicht voor alle voertuigen boven een bepaalde leeftijd, en de frequentie hangt af van de voertuigcategorie. Het doel van deze procedure, waarbij een groot aantal punten wordt gecontroleerd, is om de verkeersveiligheid te garanderen door ervoor te zorgen dat de voertuigen op de weg voldoen aan de minimale veiligheids- en emissienormen. Bestuurders worden geïnformeerd over de deadline voor hun volgende autokeuring en moeten een afspraak maken bij een erkend centrum.

Wat moet dat doen als je je afspraak voor de autokeuring niet kunt nakomen?

Als u uw afspraak voor een autokeuring niet kunt nakomen, is het essentieel om snel te handelen en bepaalde procedures te volgen om mogelijke sancties te voorkomen.

Annulering of vroegtijdig uitstel

In het ideale geval neemt u, zodra u zich realiseert dat u uw afspraak niet kunt nakomen, contact op met het keuringscentrum waar uw afspraak gepland staat. Bij veel centra kunt u online annuleren of verzetten, wat de procedure vereenvoudigt. Zorg ervoor dat u dit binnen de door het centrum gestelde termijn doet, meestal 24 werkuren voor de afspraak.

Let op: vergeet bij het plannen van een autokeuring niet te controleren hoeveel tijd je hebt om je afspraak te annuleren als je niet kunt komen. Afhankelijk van het centrum kan deze periode variëren van 24 uur tot enkele dagen voor de geplande datum. Het komt echter niet vaak voor dat je op het laatste moment kunt annuleren.

Overmacht

Als je door uitzonderlijke omstandigheden, zoals een plotselinge ziekte of een ongeval, niet naar je autokeuring kunt komen, is het raadzaam om bewijsstukken te overleggen zodat het keuringscentrum dit kan begrijpen. Het beleid kan echter per centrum verschillen, dus het is essentieel om snel en duidelijk met hen te communiceren.

Hoe annuleer ik een afspraak voor een autokeuring als ik er niet kan zijn?

Als u niet kunt komen, zijn er twee manieren om uw afspraak voor de autokeuring te annuleren:

  • Neem rechtstreeks telefonisch contact op met het centrum.
  • Gebruik het online platform met uw afspraakbevestiging bij de hand.

Wat zijn de risico’s van het niet bijwonen van een autokeuring?

Het is belangrijk om te weten dat het onterecht niet afleggen van een autokeuring kan leiden tot boetes.

Bovendien, als de geldigheidsdatum van uw autokeuring is verstreken, kan uw voertuig worden geacht niet te voldoen aan de huidige wetgeving, wat ernstigere gevolgen kan hebben.

Het is mogelijk om een afspraak voor een autokeuring te annuleren of uit te stellen als je verhinderd bent. Hiervoor moet u echter de procedures volgen die zijn vastgelegd door het keuringscentrum. Een snelle en transparante communicatie is de sleutel tot het voorkomen van ongemak, en in uitzonderlijke omstandigheden is het raadzaam om bewijsstukken te verstrekken. Het niet naleven van deze regels kan u blootstellen aan financiële sancties en mogelijke complicaties met betrekking tot de conformiteit van uw voertuig.