Beperking van de gevolgen van een te late autokeuring

Bent u vergeten uw autokeuring op tijd te laten uitvoeren ? Krijg je een boete ? Welke risico’s loop je ? Is het mogelijk de gevolgen van een te late autokeuring te beperken? Het antwoord in dit artikel !

Wat zijn de gevolgen van een te late autokeuring ?

Als uw voertuig meer dan 4 jaar oud is, bent u wettelijk verplicht het elk jaar te laten controleren. Wanneer u voor de autokeuring bent geslaagd, ontvangt u een certificaat waarop de datum staat vermeld waarop u uw voertuig opnieuw moet laten controleren. Als je te laat bent, loop je verschillende risico’s :

Een toeslag om te betalen

Indien de vervaldatum van uw certificaat is verstreken, zal u worden gevraagd een toeslag te betalen bij uw bezoek aan het centrum voor autokeuring. Het bedrag van deze toeslag kan variëren tussen 9,80 en 56,10 euro, afhankelijk van de regio en de omvang van uw vertraging (zie tarieven) :

 

Wallonië

Brussel

Vlaanderen

Maximaal 1 maand te laat

9,90 €

9,80 €

9,80 €

Tussen 2 en 3 maanden te laat 

14,60 €

14 €

14 €

Tussen 4 en 6 maanden te laat

28,10 €

21 €

21 €

Meer dan 6 maanden te laat

56,10 €

35 €

35 €

In geval van vertraging bij de autokeuring kan het dus raadzaam zijn een afspraak te maken in een centrum in Brussel of Vlaanderen, waar de prijs van de supplementen lager is dan in Wallonië. 

Bovendien is het in sommige gevallen mogelijk de kosten van een laattijdige autokeuring te verminderen. Als u kunt bewijzen dat uw vertraging het gevolg was van overmacht, kunt u dit bedrag terugkrijgen.

Een risico op een boete

Als u aan een politiecontrole wordt onderworpen en u bent te laat voor uw autokeuring, kunt u een boete krijgen. Het niet ondergaan van een autokeuring is een overtreding die door de Politierechtbank kan worden bestraft. U riskeert een boete van 80 tot 80.000 euro en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden.

Als u door onvoorziene omstandigheden uw voertuig niet op tijd kunt aanbieden, kunt u dit gevolg beperken door zo snel mogelijk naar een controlepost te gaan. In het geval van een kleine overschrijding kan de politie ervoor kiezen om alleen een waarschuwing te geven, waarbij u wordt uitgenodigd om u binnen 15 dagen bij hen te melden met een geldig certificaat. In geval van een aanzienlijke overschrijding wordt het proces-verbaal overgedragen aan de politierechter, die het bedrag van de boete moet vaststellen.

Een verzekeraar die zich tegen u kan keren

Als u ten slotte betrokken bent bij een ongeval waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld, kan uw verzekeraar in bepaalde gevallen actie tegen u ondernemen. Daartoe moet zij echter een causaal verband kunnen aantonen tussen het niet slagen voor de autokeuring en het ongeval.

Hoe kunt u de gevolgen van een te late autokeuring beperken ?

Zoals u zult hebben begrepen, is het zeker niet eenvoudig om de gevolgen van een te late technische controle te beperken. De beste manier om problemen te voorkomen is om op tijd een afspraak te maken !