Privacy Beleid & Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Juridische bepalingen en privacy beleid

De website Keuringauto.be is gemaakt door digital pepper bv

digital pepper bv
67 Waterkasteelstraat
1180 Ukkel
België

BTW nummer : BE 0538.620.511
Contact: info@keuringauto.be

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website KeuringAuto.be te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de huidige voorwaarden. KeuringAuto.be en haar eigenaars behouden zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling of kennisgeving.

Verantwoordelijkheid

KeuringAuto.be biedt informatie, tips en suggesties over online afspraak maken bij keuringsstations in Vlaanderen in de vorm van vergelijkingen, handleidingen of artikelen. Deze informatie wordt gegeven als een indicatie en KeuringAuto.be en zijn eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weglatingen of onjuistheden. KeuringAuto.be is niet verantwoordelijk in geval van incorrecte gegevens of laattijdige updates aan de informatie. KeuringAuto.be heeft als enige doel de bezoeker te helpen en assisteren met het online boeken van een afspraak voor zijn of haar autokeuring.

De website KeuringAuto.be en zijn eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor de beslissingen en acties die een gebruiker zou nemen op basis van de informatie die hij heeft gevonden op de website KeuringAuto.be. De verantwoordelijkheid voor het verifiëren van de juistheid van de gegevens voorafgaand aan alle beslissingen ligt bij de gebruikers van de site KeuringAuto.be.

De site KeuringAuto.be en zijn eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van de website KeuringAuto.be of diensten die daar worden aangeboden, in het geval van defecten, fouten of schade van welke aard dan ook, die zou kunnen zijn veroorzaakt geweest door het raadplegen van de site KeuringAuto.be.

Persoonlijke gegevens

Om zijn diensten efficiënt te kunnen verlenen, bewaart KeuringAuto.be een aantal elementen m.b.t. persoonlijke informatie wanneer een gebruiker het contactformulier verzendt. De persoonlijke gegevens en hun verzamelde behandeling worden hieronder beschreven.

U kunt ons op elk moment vragen om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen te wijzigen, verwijderen of verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@keuringauto.be. Het e-mailadres, de naam en het bericht dat u via het contactformulier verzendt, worden alleen bewaard om uw bericht te verwerken en om op uw reden van contact te kunnen reageren. Deze gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om uw verzoek te verwerken.

Dit privacy beleid legt uit hoe KeuringAuto.be (“wij”, “wij” of “onze”) de persoonlijke gegevens gebruikt die wij van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Welke data verzamelen we?

Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonsgegevens”) en informatie over de wijze waarop onze website wordt bezocht en gebruikt (“Gebruiksgegevens”) verzamelen.

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt door het invullen van formulieren, waaronder het contactformulier, op onze website:

 • E-mail adres
 • Naam

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende Gebruiksgegevens:

 • Uw IP-adres
 • Browsertype
 • Browser versie
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip en datum van het bezoek
 • Tijd doorgebracht op de pagina’s
 • Unieke apparaat-ID’s
 • Andere diagnostische gegevens

Uw IP-adres kan in verband worden gebracht met uw locatie.  Wij verkrijgen uw locatie gegevens niet op andere wijze.

Hoe gebruiken we uw data?

Wij verzamelen uw gegevens zodat wij:

 • Contact met u kunnen opnemen via e-mail omdat u hebt aangegeven dat u informatie van ons wilt ontvangen
 • Onze website kunnen verbeteren
 • Het gebruik van onze website te monitoren
 • Technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

Wij kunnen uw Gebruiksgegevens delen met dienstverleners voor technische diensten die verband houden met onze website.  Wij delen uw Persoonsgegevens niet met anderen tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen.

Gegevensbescherming en beveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, en wij streven ernaar om commercieel redelijke en aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen.  Geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig, en wij kunnen geen absolute veiligheid garanderen.

Indien wij vermoeden dat een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden, kunnen wij trachten u daarvan op de hoogte te brengen en redelijke middelen aanwenden om u te waarschuwen.

Bekendmaking van gegevens

Wij kunnen verplicht worden om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

Uw rechten inzake gegevensbescherming volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Unie (EEU), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming:

Het recht op toegang – U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen.

Het recht op rectificatie – U hebt het recht om ons te verzoeken de gegevens te corrigeren die volgens u onjuist zijn. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.

Het recht op wissen – U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden, te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om ons te verzoeken de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om u te antwoorden. Wij kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op verzoeken ingaan. Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

U hebt het recht om klachten in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Unie (EEU).

Advertenties

www.controle-technique.be gebruikt het Google Adsense advertentienetwerk om advertentieruimte te gelde te maken. De surfer krijgt dus reclame te zien tijdens zijn bezoek.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt, en informatie met betrekking tot uw apparaat (cookies, unieke identificatoren en andere soorten gegevens) kan worden opgeslagen en geraadpleegd door externe leveranciers en met hen worden gedeeld, of specifiek worden gebruikt door deze site of toepassing, raadpleeg het privacybeleid om uw voorkeuren te beheren.

Advertenties kunnen aan u worden getoond op basis van de redactionele inhoud die u bekijkt, de toepassing die u gebruikt, uw locatie bij benadering of uw apparaattype.

Voor alle details van het advertentiebeleid van Google kunt u hier alle regels vinden, die u aanvaardt door de site le-controle-technique.be te blijven bezoeken.

Elke advertentie die door het Google-advertentienetwerk wordt aangeboden, is herkenbaar aan de volgende tekens die in de rechterbovenhoek van de advertentie zichtbaar zijn:

U kunt op elk moment beslissen om een advertentie niet te zien door op het kruisje te klikken of het type advertentie instellen dat u te zien krijgt door op het vakje “info” te klikken.

Privacy beleid van andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Ons privacy beleid geldt alleen voor onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacy beleid te lezen.

De privacy van kinderen

Wij richten ons niet tot en verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij vernemen dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij evalueren ons privacy beleid regelmatig en plaatsen eventuele updates op deze webpagina. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 februari 2021.

Cookie Policy

Onze cookie policy vindt u hier.