KEURINGEN VOOR Oldtimers

oldtimer

Regels voor de keuring van Oldtimers

Volgens de Belgische wet moeten oldtimers een technische keuring ondergaan. Maar de intervallen voor het slagen voor de keuring zijn niet dezelfde in de drie gewesten van het land. Dit is de samenvatting.

Sinds 2018 worden oldtimers periodiek gekeurd. De intervallen variëren afhankelijk van de regio van het land en de leeftijd van het voertuig.

EEN PLAATNUMMER “O”

Om als “oldtimer” te worden beschouwd, moet een voertuig geregistreerd zijn met een “O”-plaat.

Sinds 1 januari 2023 is deze “O”-plaat alleen beschikbaar voor voertuigen die de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt (voorheen 25) op de 1e dag van de maand waarin ze voor het eerst zijn ingeschreven.

Een voertuig dat meer dan 25 jaar maar minder dan 30 jaar in omloop is en dat al met een O-plaat is ingeschreven, mag echter met deze O-plaat ingeschreven blijven of opnieuw worden ingeschreven, op voorwaarde dat het op naam van dezelfde eigenaar ingeschreven blijft of opnieuw wordt ingeschreven.

Oldtimer keuring in Brussel en Vlaanderen

1. Voertuigen tussen 25 en 30 jaar oud moeten jaarlijks een periodieke keuring ondergaan.
2. Voertuigen tussen 30 en 50 jaar oud moeten om de 2 jaar een periodieke keuring ondergaan.
3. Voertuigen ouder dan 50 jaar moeten om de 5 jaar een periodieke keuring ondergaan.

Merk op dat er in Brussel en Vlaanderen niet zoiets bestaat als de status “historisch belang”.

Oldtimer keuring in Wallonië

In Wallonië zijn er 4 mogelijke situaties, afhankelijk van de leeftijd van het voertuig met een “O”-plaat:

1. Voertuigen tussen 25 en 30 jaar oud zijn onderworpen aan een jaarlijkse periodieke keuring.
2. Voertuigen tussen 30 en 50 jaar oud zijn onderworpen aan een periodieke keuring om de 2 jaar.
3. Voertuigen tussen 30 en 50 jaar oud die van “historisch belang” zijn, worden niet onderworpen aan een periodieke technische inspectie.

Een voertuig van historisch belang is een voertuig dat meer dan 30 jaar oud is, historisch bewaard is gebleven, in zijn oorspronkelijke staat is gehouden (geen essentiële wijzigingen aan de technische kenmerken van de belangrijkste onderdelen) en niet meer als type wordt geproduceerd. Er moet een aanvraag worden ingediend en een dossier worden geopend om een certificaat van “historisch belang” te verkrijgen.

4. Voertuigen ouder dan 50 jaar worden niet onderworpen aan periodieke technische controles.

WELKE OUDERE VOERTUIGEN ZIJN VRIJGESTELD VAN DE PERIODIEKE TECHNISCHE KEURING?

In de drie gewesten van het land zijn traagrijdende land- en bosbouwtrekkers, traagrijdende voertuigen en rupsvoertuigen met O-kentekens vrijgesteld van de periodieke technische controle.

En zoals hierboven vermeld, zijn in Wallonië (maar niet in de andere gewesten) voertuigen met O-kentekens die ouder zijn dan 50 jaar vrijgesteld van periodieke controles, net als voertuigen tussen 30 en 50 jaar oud die van “historisch belang” zijn.

WAT IS DE TECHNISCHE KEURING VOOR OLDTIMERS?

De technische keuring van oldtimers heeft betrekking op alle onderdelen van het voertuig. Het voertuig wordt echter gecontroleerd volgens de technische normen die golden toen het voor het eerst werd geregistreerd (de controle is dus vaak minder streng dan voor een modern voertuig).

De punten die worden gecontroleerd zijn

  • Voertuigidentificatie (chassisnummer, voertuigdocumenten)
  • Uitlaat (controle op luchtvervuiling)
  • Remmen (remefficiëntie en asymmetrie)
  • Wielophanging
  • Signalering (lampen en reflectoren)
  • Zichtbaarheid (spiegels, voorruit)
  • Mechanica (controle van de stuurinrichting, assen, wielen, banden, corrosie en speling in het loopwerk)

De defecten die op de voertuigen worden aangetroffen, worden ingedeeld in 3 categorieën (licht, zwaar en kritiek) en leiden tot een eenvoudige waarschuwing of een rijverbod.

EN AUTO’S OUDER DAN 30 JAAR MET “NORMALE” PLATEN?

Oudere voertuigen die niet zijn uitgerust met “O”-platen maar met “normale” platen worden onderworpen aan een gewone jaarlijkse technische controle, ongeacht hun leeftijd.

GOED OM TE WETEN: RONDKIJKEN BIJ CONTROLESTATIONS?

Het keuringsbewijs is geldig in heel België en je kunt je voertuig laten controleren in een andere regio dan waar je woont.

Als je in Vlaanderen woont en een auto hebt die meer dan 50 jaar oud is, loont het de moeite om hem in Wallonië te laten controleren, zodat je vrijgesteld bent van de periodieke keuring die in Vlaanderen vereist is. Hetzelfde geldt als het voertuig tussen de 30 en 50 jaar oud is en van “historisch belang”.

Serge Istas, Public Affair bij Traxio en bestuurder bij BEHVA, legt uit dat bij een wegcontrole “normaal gesproken de woonplaats van de voertuigeigenaar telt. Een Vlaamse inwoner zou dus theoretisch geen gebruik kunnen maken van de Waalse vrijstelling van periodieke keuring voor voertuigen van historisch belang of ouder dan 50 jaar”. Ze riskeren een boete en een verzekeringsclaim bij een ongeval.

Bekijk de regels voor andere voertuigtypes

Vrachtauto meer dan 3,5T
Personenwagen
Motorfiets
LPG
Vrachtauto
Autobus
Aanhangwagen meer 3,5T
Aanhangwagen