Autokeuring uitgevoerd door privé garages in Vlaanderen ?

De technische keuring van voertuigen zou tegen 2024 wel eens kunnen worden opengesteld voor particuliere garagisten in Vlaanderen. Deze maatregel, die in het Vlaams Gewest wordt bestudeerd, valt echter niet in goede aarde in Wallonië. Valérie De Bue, minister van Verkeersveiligheid, sluit de deur voor wat zij ziet als een “potentiële bron van misbruik”. Ze hekelt ook het risico op een Vlaams groen certificaat, dat niet meer erkend zou worden in Wallonië. We leggen uit.

Autokeuring uitgevoerd door privé garages in Vlaanderen ?

Terechte klachten van automobilisten

Het systeem van autokeuringen in Vlaanderen wordt al geruime tijd hevig bekritiseerd door automobilisten. Tijdens de gezondheidscrisis waren er talrijke storingen en eindeloze wachtrijen aan de 43 keuringsstations, die zonder afspraak toegankelijk waren. Dit zorgde voor ergernis onder automobilisten. Het probleem is dat ook na de pandemie de ontevredenheid blijft bestaan. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, sluit zich aan bij de ontevredenheid en zegt dat ze het beu is om voortdurend overspoeld te worden met klachten die volgens haar terecht zijn.

Maak je autokeuring afspraak online en vermijd het risico van in de rij staan!

Lydia Peeters belooft dan ook meteen de komst van een Vlaamse technische keuring die eindelijk klantgericht is, gemoderniseerd en vrij van taken en formaliteiten die als tijdrovend of nodeloos ingewikkeld worden beschouwd. Natuurlijk is er geen sprake van dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt, maar wel van het invoeren van meer flexibiliteit en soepelheid in het systeem, om de stress en frustratie van de jaarlijkse keuring die duizenden automobilisten wordt opgelegd, te verminderen. Er is een reeks voorstellen naar voren gebracht, die zich in de aankondigingsfase bevinden, maar al wel in overweging worden genomen.

Verschillende veranderingen in de pijplijn

Op korte termijn zijn er plannen om een einde te maken aan de verplichting om een voertuig binnen veertien dagen voor een tweede inspectie aan te bieden in het geval van kleine gebreken die niet als gevaarlijk voor de verkeersveiligheid worden beschouwd. In plaats daarvan kan deze controle worden uitgevoerd bij de volgende jaarlijkse inspectie. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om een slecht passende koplamp af te stellen, versleten ruitenwissers te vervangen of een defect lampje op het dashboard te vervangen zonder binnen 2 weken naar een keuringscentrum te hoeven gaan. Daarnaast zijn er plannen om automobilisten die geen conformiteitscertificaat, verzekeringsbewijs of zelfs maar een eenvoudige uitnodiging voor de keuring kunnen overleggen, niet langer te bestraffen.

Op middellange termijn is het de bedoeling om het leven van de gebruikers te vereenvoudigen door het mobiele keuringssysteem, dat tot nu toe voorbehouden was aan bedrijfsvoertuigen, uit te breiden naar personenwagens. Deze controles zouden dan kunnen worden uitgevoerd op keuringspunten buiten de traditionele stations.

De stoutmoedigste maatregel die wordt overwogen is echter om vanaf 2024 particuliere garages te betrekken bij de technische controle door hen toe te staan herkeuringen uit te voeren, op voorwaarde dat ze geaccrediteerd zijn. Op die manier kunnen mensen naar hun vertrouwde garage gaan en zijn ze niet langer verplicht om naar een keuringscentrum te gaan voor hun herinspectie. Deze praktijk is al ingevoerd in Nederland en Duitsland.

Wallonië wil niet volgen

Valérie De Bue, de Waalse minister van Verkeersveiligheid, is echter niet blij met deze maatregelen en heeft een aantal bezwaren. Om te beginnen waarschuwt ze dat het omzeilen van stations ten voordele van garages allesbehalve een goede zaak zal zijn voor automobilisten. Integendeel, de kosten voor de gebruikers en de overheid zullen waarschijnlijk aanzienlijk stijgen. Dat komt omdat garages de kosten voor het aanschaffen van technische controleapparatuur die aan de vereiste normen voldoet, zullen moeten doorberekenen aan hun klanten. Bovendien zullen er meer overheidsmiddelen nodig zijn om toezicht te houden op de goedkeuring van en het toezicht op de keuringsactiviteiten die door veel reparateurs worden uitgevoerd.

Bovendien waarschuwt de minister dat de erkenning van keuringsattesten die in Vlaanderen zijn afgegeven, mogelijk niet langer geldig zal zijn in Wallonië. De maatregelen in Vlaanderen zijn mogelijk niet in overeenstemming met de Europese regelgeving, die tot doel heeft de keuringsregels en -praktijken te harmoniseren. Het noorden van het land kan dus in de problemen komen als het besluit zijn eigen weg te gaan,” zegt Valérie De Bue. Als een reparatie uitgevoerd door een garage in Vlaanderen niet resulteert in een geldig keuringsbewijs, dan zal de keuring niet erkend worden in Wallonië of andere Europese landen.

De noodzaak van gemeenschappelijke autokeuring

Zover is het nog niet, maar het idee om variabele technische controles in te voeren voor verschillende regio’s, dat goed op weg lijkt te zijn, is geen bron van vreugde voor de hele auto-industrie. De Vlaamse minister van Mobiliteit heeft de volledige steun van de Belgische autofederatie (FEBIAC). De Waalse minister van Verkeersveiligheid van haar kant krijgt onbegrip van Traxio, de Federatie van de Mobiliteitssector, over haar kritiek op garages, die als “ongepast, zelfs dom, wordt beschouwd en getuigt van een gebrek aan inzicht in het probleem”. Volgens de federatie is het niet de bedoeling om keuringsstations te vervangen, maar wel om garages de mogelijkheid te bieden om voertuigen die zijn uitgevallen te beoordelen op kleine gebreken.

Wat echt ernstig zou zijn, is als Vlaanderen en Wallonië het niet eens kunnen worden over een gemeenschappelijke technische controle. Een “risico op ongemak” dat volgens Touring niet moet worden aangemoedigd, “niet ideaal maar zonder negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid”, voegt VIAS eraan toe, dat de mogelijkheid van “verkeerstoerisme” over de taalgrens heen niet uitsluit, het gevolg van een regionalisering van bevoegdheden die soms aan het gezond verstand ontsnapt en die ook gevolgen heeft voor de rijopleiding.

Wat is het nut van dit alles? Dat is precies waar de huidige inspectiesector op wijst. Olivier Goies, voorzitter van het directiecomité van de groep Autosécurité, die 25 keuringsstations heeft en de grootste groep in Wallonië is, vindt het moeilijk om de motivatie achter deze hervormingswens te begrijpen. “Een garage die zowel technische controles als reparaties uitvoert? Dat bedrijfsmodel zou ik niet steunen. Bovendien betwijfel ik of de Vlaamse administratie, die nu al niet in staat is om toezicht te houden op de keuringsstations, over de nodige mankracht beschikt om erkende garages te controleren. Tenzij we stoppen met het naleven van de Europese regelgeving, zie ik niet hoe de beoogde maatregelen het hoofdprobleem, namelijk de wachttijden in de Vlaamse keuringsstations, kunnen oplossen”.

Het is een zaak om in de gaten te houden en de uitkomst zou wel eens cruciaal kunnen zijn voor de technische controle in België!