Te veel vervuilende auto’s krijgen een rijverbod in Wallonië

Na het Brussels Gewest is het nu de beurt aan het Waals Gewest om een antivervuilingsmaatregel op zijn grondgebied ten uitvoer te leggen. Welke extreem vervuilende auto’s mogen in Wallonië niet meer rijden? Is deze maatregel echt doeltreffend? Het antwoord in dit artikel!

Te veel vervuilende auto's krijgen een rijverbod in Wallonië

Een nieuwe verordening, twee maatregelen 

Hoewel deze informatie sommigen wellicht is ontgaan, heeft ook Wallonië besloten oude voertuigen van zijn grondgebied te weren. Of het nu diesel of benzine is, alle auto’s vallen onder deze nieuwe verordening, waartoe drie jaar geleden is besloten en die in januari 2023 van kracht wordt. 

Naar het voorbeeld van het Brusselse Gewest, dat in zijn 19 gemeenten een lage-emissiezone (LEZ) heeft ingevoerd, wilde ook het Waalse Gewest de vervuiling door het wagenpark actief bestrijden. Dit werd gedaan om de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid te verbeteren. Dit besluit heeft geleid tot de aanneming van een nieuw decreet, gebaseerd op twee maatregelen: 

  • De instelling van regionale en lokale lage-emissiezones,
  • Het weren van de meest vervuilende voertuigen van de Waalse wegen. 

Het einde van verbrandingsvoertuigen tegen 2035

Dit project was al aangekondigd, maar is nu een feit. Vanaf 2035 mogen fabrikanten in de hele Europese Unie geen nieuwe voertuigen met verbrandingsmotor meer verkopen. Deze maatregel, die de EU in staat moet stellen om tegen 2050 koolstofneutraal te worden, heeft betrekking op alle voertuigen met verbrandingsmotor, inclusief hybriden en plug-in hybriden.

Welke extreem vervuilende auto’s zijn in Wallonië verboden?

De eerste maatregel, waardoor Waalse gemeenten op ad hoc of permanente basis een lage-emissiezone op hun grondgebied kunnen instellen, treedt in 2020 in werking. Wat het tweede betreft, dit zal geleidelijk worden uitgevoerd. De eerste voertuigen die uit het verkeer worden geweerd zijn auto’s (benzine of diesel) die vóór 1996 voor het eerst zijn geregistreerd. De lijst van verboden voertuigen zal vervolgens in de loop der jaren worden uitgebreid, zodat auto’s met verbrandingsmotoren in 2035 volledig zijn verdwenen. 

Dieselauto’s

Standaard

Jaar van het voertuig

2023

2024

2025

2026

2028

2030

Euro VI/6

01/09/2015 – 31//08/2019

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Euro V/5

01/01/2011 – 31/08/2015

✔️

✔️

✔️

✔️

Euro IV/4

01/01/2006 – 31/12/2010

✔️

✔️

✔️

Euro III/3

01/01/2001 – 31/12/2005

✔️

✔️

Euro II/2

01/01/1997 – 31/12/2000

✔️

Zonder Euro en Euro I/1

01/07/1992 – 31/12/1996

Benzine auto’s

Standaard

Jaar van het voertuig

2023

2024

2025

2026

2028

2030

Euro VI/6

01/09/2015 – 31//08/2019

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Euro V/5

01/01/2011 – 31/08/2015

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Euro IV/4

01/01/2006 – 31/12/2010

✔️

✔️

✔️

Euro III/3

01/01/2001 – 31/12/2005

✔️

✔️

Euro II/2

01/01/1997 – 31/12/2000

✔️

Zonder Euro en Euro I/1

01/07/1992 – 31/12/1996

Is deze maatregel echt doeltreffend? De resultaten in het Brusselse Gewest

De lage-emissiezone, die sinds 1 januari 2018 in Brussel is ingevoerd, lijkt zijn vruchten af te werpen. “We zien dat deze zone duidelijk bijdraagt tot de aanpassing van het wagenpark in Brussel en dus tot de verbetering van de luchtkwaliteit“, zegt Pascale Hourman, woordvoerster van Leefmilieu Brussel. “Wat zeker is, is dat de burgers zich aanpassen. Elke keer als een nieuwe mijlpaal is ingesteld, het aantal auto’s die niet meer kan invoeren van de LEZ daalt in de volgende maanden,” legt ze uit. Volgens de laatste monitoring van Leefmilieu Brussel is het aandeel van dieselauto’s in 2022 namelijk gedaald tot onder de 40%. Voor de oprichting van de LEZ, het was 62%! En onder deze voertuigen hebben die van het type Euro 4-diesel een vermindering van ongeveer 78% gezien. Deze verandering van het Brusselse wagenpark is zeker niet zonder gevolgen voor de luchtkwaliteit. In feite heeft het in 4 jaar tijd geholpen om de uitstoot van stikstofoxide met 21%, zwarte koolstof met 59% en fijne deeltjes met 26% te verminderen. 

Niet-naleving van de voorschriften: een straf die haar gewicht in goud waard is!

Volgens cijfers van Brussels Taxation werden tussen 2018 en 2021 in Brussel niet minder dan 39.284 boetes uitgeschreven wegens overtreding van deze verordening. Aangezien het besturen van een voertuig zonder vergunning wordt bestraft met een boete van 350 euro, hebben deze overtredingen bijna 14 miljoen euro opgeleverd! Bovendien hebben sommige bestuurders, om een dergelijke boete te vermijden, ervoor gekozen een dagkaart aan te schaffen. Zo kunnen zij een lage-emissiezone binnenrijden, ook al voldoet hun auto niet aan de toegangscriteria. Deze pas kan echter slechts 24 keer per jaar per voertuig worden verstrekt en kost 35 euro. Tussen 2028 en 2021 zijn op deze manier 21.296 passen verkocht, voor een totaalbedrag van 745.360 euro.