“Nee tegen de motorkeuring !”

Hoewel het sinds 1 januari 2023 verplicht is bij doorverkoop of na een ongeval, is de motorkeuring voor sommigen nog steeds een belediging.

"Nee tegen de motorkeuring !"

Honderden demonstranten

De aankondiging van de invoering van een technische controle voor motorfietsen had in 2020 voor veel verontwaardiging gezorgd. Enkele honderden motorrijders verzamelden zich in Brussel om te demonstreren. De bestuurders legden uit dat ze deze verplichting overbodig vonden gezien het professionalisme waarmee ze hun voertuig(en) onderhouden.

“Nee tegen de motorkeuring”, de anti technische controle Facebook groep

In maart 2020 is ook de Facebookgroep “Nee tegen de motorkeuring” opgericht. Deze groep, die werd opgericht om te protesteren tegen de invoering van de technische keuring voor motoren in België, telt nu meer dan 10.200 leden die nog steeds discussiëren over het nut en de geldigheid van de invoering van deze nieuwe wet.

Een maatregel die essentieel is voor de verkeersveiligheid en de naleving van de normen

De maatregel is echter ten uitvoer gelegd en vanaf 1 januari 2023 moeten veel voertuigen van categorie L een technische keuring ondergaan als ze worden doorverkocht tussen particulieren of na een ongeval. De motorkeuring zal niet alleen het aantal ongevallen als gevolg van slecht onderhoud verminderen, maar ook de geluidsoverlast en de milieuvervuiling tegengaan. Deze nieuwe verordening, die essentieel is voor de verkeersveiligheid en de naleving van de geldende normen, moet dus door alle bestuurders worden nageleefd.