Autokeuring in Vlaanderen verandering in zicht !

Er is verandering in zicht voor de autokeuring in Vlaanderen! Om de werkdruk van de keuringscentra te verlichten, hoeven periodieke keuringen binnenkort nog maar om de twee jaar uitgevoerd te worden. Hier zijn de details.

Autokeuring in Vlaanderen verandering in zicht!

Een ingewikkelde situatie in de keuringsstations in Vlaanderen

Autokeuring in Vlaanderen is ingewikkelder dan elders in België. Al jaren zijn de keuringscentra overvol, waardoor de wachttijden voor bestuurders die hun voertuig willen aanbieden drastisch oplopen.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen voor dit grote probleem onderzocht. Eén daarvan lijkt in het oog te springen: het voertuig hoeft pas om de twee jaar te worden aangeboden voor een autokeuring.

Ter herinnering: alle voertuigen ouder dan 4 jaar moeten in België jaarlijks een periodieke autokeuring ondergaan.

Met tot een half miljoen minder voertuigen die elk jaar moeten worden gekeurd, zou deze verandering in de autokeuring in Vlaanderen een grote opluchting moeten zijn voor de stations in het noorden van het land.

Autokeuring in Vlaanderen: het nieuwe wetsvoorstel

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen voertuigen die meer dan vier jaar oud zijn maar minder dan 160.000 kilometer hebben afgelegd in de praktijk om de twee jaar in aanmerking komen voor een autokeuring. Zodra het voertuig deze kilometergrens overschrijdt, wordt de keuring weer jaarlijks.

Let op: op dit moment geeft de bonus de houder recht op een certificaat dat twee jaar geldig is in plaats van één jaar als de auto voor het eerst wordt aangeboden voor een autokeuring binnen de wettelijke termijn, minder dan 100.000 km op de teller heeft en geen grote gebreken vertoont. Om in aanmerking te komen voor de bonus moet het voertuig minder dan zes jaar oud zijn.

“Te verwaarlozen impact op de verkeersveiligheid”

Volgens Lydia Peeter zal deze voorgestelde wijziging (die onlangs voor onderzoek aan de Raad van State werd voorgelegd) een minimale impact hebben op de verkeersveiligheid, aangezien de Europese richtlijn betreffende de autokeuring al voorziet in tweejaarlijkse controles.

Het legt uit dat het doel van deze flexibelere maatregel is om de wachtrijen voor de inspectiecentra in Vlaanderen te verminderen en zo de service te verbeteren. “Er zullen ook voordelen zijn voor het milieu, omdat we een groot aantal ritten zullen vermijden, en voor het publiek, dat niet meer elk jaar naar de technische keuring zal moeten.”

En in Wallonië?

Zal deze ingrijpende verandering van de autokeuring ook gevolgen hebben voor het Waalse Gewest? Dat moet nog worden bepaald. De laatste keer dat ik het controleerde, had minister De Bue gezegd dat ze de volledige uitleg van het Vlaams Gewest wilde afwachten alvorens een beslissing te nemen, dus dit is een kwestie die we goed in de gaten zullen houden!