Vanaf 1 januari 2023 moeten bepaalde motorfietsen een verplichte technische controle ondergaan. Deze zijn nodig. 

verplichte motokeuring

Een verplichting in geval van doorverkoop of ongeval

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle motorfietsen van categorie L met een inhoud van meer dan 125 cm³ een technische keuring ondergaan. Dit zal echter geen periodieke technische inspectie zijn. Deze controle hoeft namelijk slechts in twee specifieke gevallen te worden uitgevoerd: bij doorverkoop aan een particulier of na een ongeval.  

Deze nieuwe keuring is het gevolg van een Europese richtlijn uit 2014. Hoewel deze richtlijn in hoofdzaak voorziet in een periodieke technische controle van motorfietsen, wordt het niettemin aan de lidstaten overgelaten om alternatieve maatregelen uit te voeren. In België is besloten alleen een technische controle in te voeren bij een ongeval of een nieuwe registratie. 

Aangepaste testcentra en speciaal opgeleide inspecteurs  

In Wallonië zullen 7 controlestations worden aangepast om tweewielige voertuigen te controleren. Zo zullen tegen januari de centra van Fleurus (AIBV), Eupen, Cuesmes, Marche-en Famenne, Wanze, Habay-la-Neuve en Mariembourg (AIBV) klaar zijn om motorfietsen te ontvangen. In de loop van 2023 komt er nog een station bij: dat van Mont-Saint-Guibert. 

Bovendien zullen de met deze controles belaste inspecteurs een specifieke opleiding moeten volgen en zelf motorrijder zijn.

Een technische keuring voor motoren in verschillende fasen 

In oktober presenteerde Autosafety de fasen van deze nieuwe technische inspectie. De inspecteurs gaan eerst na of er geen mechanische problemen aan het voertuig te melden zijn. Daartoe worden de remmen, banden, ophanging en stuurinrichting gecontroleerd. Zij controleren dan of de koplampen van het voertuig goed werken en of het voertuig dus zichtbaar is voor andere weggebruikers. Ten slotte moet het voertuig voldoen aan de geldende normen inzake verontreiniging en lawaai.

Goed om te weten: zowel kopers als verkopers krijgen de gelegenheid hun voertuig te laten keuren.

Verplichte technische controle voor bepaalde motorfietsen: voor wie geldt dit?

Zoals hierboven vermeld is deze technische controle alleen verplicht bij verkoop door een particulier of na een ongeval. Het gaat om de volgende voertuigen: 

  • Motoren, motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor van meer dan 125 cm³. 
  • Motoren, motorfietsen, driewielers en vierwielers met een elektrisch of hybride motorvermogen van meer dan 11 kW of een snelheid van meer dan 45 km/u. 

De prijs van de technische controle voor motorfietsen

De prijs van deze technische keuring voor motoren bedraagt 48,50 euro.

Bezit u een ander type voertuig? Informeer naar de toegepaste tarieven naargelang uw regio en het soort uit te voeren inspectie.