Tweedehands motorregistraties in vrije val

Sinds 1 januari 2023 stelt België technische controles verplicht bij de verkoop van tweedehands motorfietsen of na een ongeval. Deze nieuwe maatregel werd ingevoerd om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen en de uitstoot van vervuilende gassen te verminderen. Dit besluit is echter niet in goede aarde gevallen bij motorrijders, vooral bij degenen die hun tweedehands voertuig willen verkopen. Sinds de nieuwe regelgeving van kracht is, is het aantal registraties van tweedehands motoren namelijk in vrije val. In dit artikel bekijken we de redenen voor deze daling en de mogelijke gevolgen van deze maatregel voor de Belgische markt van tweedehands motoren.

Tweedehands motorregistraties in vrije val

Een nieuwe maatregel waarop de markt anticipeert

Sinds 1 januari 2023 moeten motorfietsen een technische keuring ondergaan bij eigendomsoverdracht, zoals bij doorverkoop of na een ongeval. In tegenstelling tot de technische keuring van auto’s is de motorkeuring dus niet periodiek. De betrokken voertuigen zijn motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor van meer dan 125 cm³, of met een elektrische of hybride motor met een vermogen van meer dan 11 kW of een snelheid van meer dan 45 km/u. Deze maatregel geldt ook voor auto’s, buggy’s en quad’s zonder rijbewijs.

De markt had geanticipeerd op de komst van de nieuwe technische keuring en de handel schoot in de laatste twee maanden van 2022 omhoog. Deze versnelling van de transacties heeft ertoe bijgedragen dat het aantal registraties op hetzelfde niveau is gebleven als in 2021. Sinds januari 2023 zijn de registraties echter aanzienlijk gedaald, met slechts 3.492 geregistreerde eenheden, een daling van 12,9%, volgens Traxio, de federatie van de mobiliteitssector.

Verwachte expansie van Belgische motoren

De daling van het aantal registraties van tweedehands motoren begin 2023 moet echter gerelativeerd worden. Men mag immers niet vergeten dat de maand november 2022 een stijging van de handel kende van +29,7% in afwachting van de nieuwe maatregel. In december 2022 steeg de verkoop van tweedehands motorfietsen met 117,7%.

Maar hoewel voorspelbaar, blijft de daling sinds het begin van het jaar aanzienlijk. Bovendien verwacht Traxio dat deze trend zich de komende maanden zal voortzetten. In deze context wordt verwacht dat veel Belgische motorfietsen naar het buitenland zullen worden uitgevoerd, zoals naar Nederland, waar geen technische controle vereist is. Hoewel dit uiteraard gunstig is voor de naburige markten, zal het nadelig zijn voor de Belgische markt, waar de prijzen kunnen stijgen omdat het aanbod beperkter wordt.

Vooral motorfietsen van meer dan 500 cc worden door deze daling van het aantal registraties getroffen. In deze categorie hebben alle merken verlies geleden, met uitzondering van Piaggio, dat de schade beperkte (-6,9%). Het merk Kawasaki wordt het hardst getroffen met een daling van -33%, terwijl Honda, de marktleider, het relatief goed doet (-11,1%) dankzij zijn modellen met bescheidener motoren.