Keuring voor auto’s zonder rijbewijs

Auto’s zonder rijbewijs zijn niet meer weg te denken uit het verkeer en spelen een bijna sociale rol in de huidige maatschappij. Ze stellen mensen die om een of andere reden geen rijbewijs hebben in staat om hun onafhankelijkheid en mobiliteit te behouden. Sinds 1 januari 2023 moeten deze voertuigen, net als motorfietsen, een autokeuring ondergaan als ze worden doorverkocht of na een ongeval. In dit artikel nemen we de autokeuring voor rijbewijsvrije auto’s in België onder de loep. We gaan ook in op de geldende regelgeving en de specifieke veiligheidsnormen die erop van toepassing zijn om de verkeersveiligheid en betrouwbaarheid van rijbewijsvrije voertuigen in ons land te garanderen.

Keuring voor auto's zonder rijbewijs

Wat is een auto zonder rijbewijs ?

Volgens de Belgische wetgeving is een auto zonder rijbewijs een bromfiets met een gesloten carrosserie en meer dan 2 wielen. Het is met andere woorden een bromfiets met meer dan 2 wielen. Volgens de wet mag het vermogen van een bromfiets zonder rijbewijs niet meer dan 4 kW en het ledig gewicht niet meer dan 350 kg bedragen.

Zijn technische controles verplicht voor auto’s zonder rijbewijs ?

Sinds 1 januari 2023 zijn technische controles voor motorvoertuigen verplicht na een ongeval of bij de wederverkoop van een voertuig van categorie L met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc. Concreet gaat het om de volgende voertuigen :

 • Motorfietsen,
 • Motorfietsen,
 • Driewielers,
 • Vierwielers.

Deze voertuigen zijn aan dit nieuwe voorschrift onderworpen zodra zij een Belgische kentekenplaat dragen en zich op de openbare weg bevinden of zullen bevinden met :

 • Een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc, of,
 • Een elektrische of hybride motor met een nominaal continu vermogen van meer dan 11 kW en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/u.

Dit betekent dat voor buggy’s, voor quad bikes en voor auto’s zonder rijbewijs een autokeuring verplicht is.

Goed om te weten : deze nieuwe verplichte technische controle is het resultaat van een Europese richtlijn uit 2014. Hoewel de richtlijn aanvankelijk voorzag in periodieke autokeuring voor auto’s zonder rijbewijs en motorfietsen, liet ze de lidstaten de vrijheid om alternatieve maatregelen in te voeren. In België is daarom besloten om alleen bij een ongeval of een nieuwe inschrijving een keuring voor auto’s zonder rijbewijs in te voeren.

Wanneer moet u uw auto zonder rijbewijs voor een autokeuring brengen ?

Zoals hierboven vermeld, is een technische keuring voor auto’s zonder rijbewijs slechts in twee specifieke situaties verplicht :

 • Als het voertuig wordt doorverkocht aan een particulier,
 • Na een ongeval.

Het gaat dus niet om een periodieke autokeuring.

Wilt u uw auto zonder rijbewijs verkopen aan een particulier, of heeft u net een ongeluk gehad met uw voertuig ? Boek dan nu online een afspraak !

Welke punten worden gecontroleerd tijdens de autokeuring van een auto zonder rijbewijs ?

Tijdens de technische controle van uw voertuig worden de volgende punten gecontroleerd :

 • Voertuigidentificatie,
 • Remsysteem,
 • Stuurinrichting,
 • Assen, wielen, banden en ophanging,
 • Chassis en accessoires,
 • Zichtbaarheid,
 • Verlichtingssystemen en elektrische circuitcomponenten,
 • Andere uitrusting,
 • Level van hinder (vervuiling en lawaai).

Hoeveel kost een autokeuring voor auto’s zonder rijbewijs ?

De kosten van een technische keuring voor een auto zonder rijbewijs verschillen per regio :

Prijs van keuring voor auto’s zonder rijbewijs (2023)

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

48,10 €

48,50 €

48,10 €

Waar kunt u met uw auto zonder rijbewijs terecht voor een autokeuring ?

Keuring voor auto’s zonder rijbewijs vereist een speciaal aangepaste infrastructuur en speciaal opgeleide controleurs. U kunt dus niet naar een willekeurig station gaan om uw voertuig te laten keuren.

Let op : aangezien dit een recent ingevoerde maatregel is, blijft het aantal stations dat auto’s zonder rijbewijs toelaat, groeien.

 • In het Vlaams Gewest zijn sinds 1 januari 2023 15 keuringsstations klaar voor het keuren van rijbewijsvrije auto’s. Bovendien is sinds 1 maart het aantal keuringsstations dat is aangepast aan de rijbewijsvrije auto geleidelijk uitgebreid.
 • In het Waalse Gewest mogen alleen erkende organisaties (AIBV en Autosécurité) auto’s keuren zonder vergunning. Tot op heden zijn 8 stations operationeel.
 • In het Brusselse Gewest kunnen momenteel slechts twee stations vergunningsvrije auto’s behandelen.

U kunt de volledige lijst van controlestations die openstaan voor auto’s zonder rijbewijs raadplegen op onze pagina Motorkeuring.

Welke andere voorschriften gelden voor auto’s zonder rijbewijs ?

Om met een auto zonder rijbewijs volgens de huidige wetgeving te rijden, moeten alle regels voor auto’s worden nageleefd. Als bestuurder bent u niet verplicht een helm te dragen, maar u moet wel altijd een veiligheidsgordel dragen. U moet aan de rechterkant van de weg rijden en mag in geen geval op fietspaden rijden. Daarnaast moet aan de volgende eisen worden voldaan :

 • Er mag maar één persoon naast de bestuurder rijden. Als deze persoon jonger is dan 12 jaar, moet deze in een goedgekeurd autostoeltje zitten.
 • Auto’s zonder rijbewijs mogen niet rijden op ringwegen, autosnelwegen of op wegen voor auto’s aangeduid met het bord F9.
 • Buiten de bebouwde kom is de maximaal toegestane snelheid voor auto’s zonder rijbewijs 45 km/u. Binnen de bebouwde kom is de maximaal toegestane snelheid die welke wordt aangegeven door de verkeersborden.
 • Het voertuig moet gedekt zijn door een aansprakelijkheidsverzekering.
 • De bestuurder moet minstens 16 jaar oud zijn om zonder passagier te mogen rijden. De minimumleeftijd voor het besturen van een auto zonder rijbewijs met passagier is 18 jaar.
 • U hebt geen rijbewijs B (auto) of A (motor) nodig om een auto met rijbewijs te besturen. Alleen mensen die vóór 15 februari 1961 zijn geboren, zijn echter vrijgesteld van de verplichting om een rijbewijs te hebben. Iedereen die na die datum is geboren, heeft een AM-rijbewijs nodig.