Keuring van LPG-voertuigen : een snelle herinnering aan de regels

Heb je een voertuig dat op LPG (vloeibaar petroleumgas) of CNG (gecomprimeerd aardgas) rijdt? Naast de periodieke autokeuring moet je voertuig een aanvullende specifieke keuring ondergaan. In dit artikel geven we je een kort overzicht van de regels voor voertuigen die op LPG rijden.

Keuring van LPG-voertuigen: een snelle herinnering aan de regels

Wanneer is een LPG/CNG-keuring verplicht ?

Elk voertuig dat is uitgerust met LPG of CNG moet in de volgende gevallen een specifieke keuring ondergaan :

 • Bij de eerste periodieke technische keuring van het voertuig, als het is uitgerust met een origineel in de fabriek gemonteerd LPG/CNG-systeem.

Let op ! Als uw voertuig is geïmporteerd uit een EER-lidstaat, mag de LPG/CNG-installatie worden gemonteerd door een buitenlandse installateur. Voertuigen die na 1 juli 2001 met een LPG/CNG-installatie zijn uitgerust, moeten in het bezit zijn van een certificaat.

 • Binnen 30 dagen na installatie van een LPG/CNG-installatie.
 • Bij elke periodieke, niet-periodieke of voorgaande keuring.
 • Na een visuele inspectie door een erkende LPG-/CNG-installateur of na een lektest van de brandstoftanks.
 • Na een wijziging aan de LPG-/CNG-installatie.
 • Na een reparatie aan de LPG-/CNG-installatie.
 • Na ontmanteling van een LPG-/CNG-installatie.

Let op : LPG/CNG-systemen mogen alleen worden gedemonteerd door een erkend installateur. Bovendien moet je voor deze demontage een specifiek certificaat ontvangen. Uw voertuig moet vervolgens binnen 30 dagen worden aangeboden bij een keuringsstation.

Wat zijn de specifieke elementen die worden geïnspecteerd tijdens de keuring van LPG-/CNG-voertuigen ?

Tijdens een specifieke keuring voor LPG/CNG-voertuigen worden de volgende punten geïnspecteerd :

 • Chassisnummer,
 • Certificaat van overeenstemming/COC (indien van toepassing) en identificatieplaatje,
 • Aanwezigheid van het LPG/CNG-goedkeuringsnummer op basis van Reglement nr. 110 van Genève,
 • Certificaat van montage, wijziging of demontage door een erkende installateur,
 • Gasdichtheid (met een gasdetector),
 • Geldigheid van de tank(s) en de onderdelen ervan,
 • Slangen,
 • LPG/GNC-toevoer,
 • LPG/GNC-leidingen onder druk,
 • Benzinekraan,
 • LPG/CNG-klep,
 • Verdamper-regelaar,
 • LPG/CNG-luchtmenger,
 • Gas-benzine schakelaar.

Daarnaast zal de inspecteur :

 • Controleren of de nodige visuele controles of lektests op de LPG/CNG-tanks zijn uitgevoerd,
 • Controleren of het LPG/CNG-label aanwezig is.

Als de LPG/CNG-installatie van je voertuig aan de normen voldoet, wordt er een sticker op de voorruit van het voertuig geplakt. Als er een fout wordt gevonden met de LPG/CNG-installatie, krijgt je voertuig een beperkt of geen keuringsbewijs. Zelfs als het technisch in orde is en geen gas meer als brandstof gebruikt.

Welke documenten moet ik laten zien als een LPG/CNG-voertuig wordt gekeurd ?

Naast de gebruikelijke documenten, zoals het kentekenbewijs, het certificaat van overeenstemming en het oude keuringsbewijs, moet je ook de volgende aanvullende informatie overleggen :

 • Een LPG/CNG-installatiecertificaat, dat getuigt van de correcte installatie van je apparatuur door een erkende installateur, in overeenstemming met de veiligheidsnormen.
 • Een LPG/CNG-installatiefolder, met de technische details van de uitgevoerde installatie.

Deze aanvullende documenten zijn essentieel om de conformiteit van uw voertuig en de uitgevoerde LPG/CNG-gasinstallatie te certificeren.

Wanneer moet de tank op lekkage worden gecontroleerd ?

Een erkende installateur moet elke 48 maanden een visuele inspectie uitvoeren bij voertuigen met een LPG/CNG-installatie die na 5 mei 2013 is geïnstalleerd of die voldoet aan voorschrift R110. Na elke visuele inspectie geeft de erkende installateur een certificaat van visuele inspectie af.

Voor voertuigen waarvan de LPG/CNG-installatie tot en met 4 mei 2013 is gemonteerd en niet aan voorschrift R110 voldoet, moet een erkende keuringsinstantie elke 60 maanden een lektest uitvoeren. Na elke test geeft de erkende installateur een certificaat af.