Auto keuren IN LUIK

KeuringAuto.be informeert u als u uw auto moet laten keuren in de regio Luik. 

U vindt er alle informatie over de verschillende centra voor technische controle, hoe u een erkend centrum in Luik vindt en de kosten van de controle.

Autokeuring in Luik is verplicht voor motorvoertuigen te land in de regio Luik. Zij heeft tot doel na te gaan of de voertuigen voldoen aan de geldende veiligheids- en verontreinigingsnormen.

Het autokeuring wordt uitgevoerd door erkende en onafhankelijke centra. Voertuigen moeten om de twee jaar een technische keuring ondergaan voor personenauto’s en jaarlijks voor beroepsvoertuigen.

De autokeuring omvat een reeks tests om de algemene staat van het voertuig te controleren, waaronder de ophanging, de remmen, de uitlaatemissies, de verlichting en de veiligheidsvoorzieningen. Als het voertuig niet aan de vereiste normen voldoet, kan het worden geweigerd en moet het worden gerepareerd voordat het opnieuw wordt getest.

Technische controles zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid. Door de toestand van de voertuigen regelmatig te controleren, kunnen mogelijke ongevallen door mechanische mankementen worden voorkomen. Het is ook een manier om vervuiling tegen te gaan door ervoor te zorgen dat voertuigen aan de emissienormen voldoen.

Mensen die hun voertuigen niet aan een technische controle onderwerpen, kunnen worden bestraft met boetes of inbeslagname van het voertuig. Daarom is het belangrijk de keuringstermijnen te respecteren en ervoor te zorgen dat uw voertuig in goede staat is voordat u het ter keuring aanbiedt.

Kortom, Autokeuring in Luik is een verplichte procedure voor motorvoertuigen in de regio. Het heeft tot doel te controleren of voertuigen voldoen aan de geldende veiligheids- en verontreinigingsnormen en zo bij te dragen tot de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu.